Вітаю Вас, Гість

.

Завдання з української мови та літератури

для учнів 8, 9, 10 класів на період карантину

 

8 клас, українська мова: § 32(c.110), 33(c.114), 35(c.120 ), 36(c.124) . Опрацювати теоретичний матеріал. Виконати письмово вправи: 4(с.115), 2(с.121), 3(с.126), 5(с.126).

8 клас, українська література: опрацювати біографію М. Коцюбинського, прочитати повість «Дорогою ціною». Опрацювати біографію О. Довженка, прочитати оповідання « Ніч перед боєм». Опрацювати біографію Ніни Бічуї, прочитати повість «Шпага Славка Беркути».

9клас, українська мова: §29, 30,31, 32. Виконати вправи: 360, 371,381, 395.

9 клас, українська література: Опрацювати біографію Т. Шевченка, прочитати поеми: « Гайдамаки», «Сон», «Кавказ», « І мертвим, і живим, і ненародженим…», « Катерина».

10 клас, українська мова: § підручника 48, 49, 50, 51,52, 53, 54,55. Виконати вправи: 5(с.154), 7(155), 5(с.158),4(с.163), 2(с.168) 5(173), 2(с.176). 7(с. 178).

10 клас, українська література: прочитати твори Ольги Кобилянської: «Меланхолійний вальс», « Людина». Опрацювати біографію Лесі Українки, прочитати поеми: « Лісова пісня», «Кассандра».

Завдання з української мови та літератури для учнів 8, 9, 10 класів на період карантину з 4.04 до 24.04.2020р.     

 

  8 клас. Українська мова  

 

 07.04. Контрольна робота ( тест) з теми « Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями та реченнями).  Текст контрольної роботи у групі .

 10. 04. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Опрацювати параграф 35, виконати вправу 6 ( с. 122). 

 14.04. Інтерв’ ю в публіцистичному стилі.  Записати інтерв’ю в публіцистичному стилі на суспільно- політичну тему.

17.04. Відокремлені означення. Опрацювати параграфи 36, 37, виконати вправу вправу 5( с. 130).

 21. 04. Відокремлені прикладки. Опрацювати параграфи 39, 40, виконати вправу 2( с.135), вправу 2( с.139).    

 24.04. Відокремлені додатки. Опрацювати параграф 45, виконати вправу 3(с.155).                

 

  8 клас. Українська література    

 

  08. 04. О. Довженко. Оповідання « Ніч перед боєм».  Дати письмову відповідь на запитання 1-12 за підручником ( с. 141).

 10. 04. Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів. Написати  характеристику цих персонажів.

  15. 04. Ніна Бічуя. Повість «Шпага Славка Беркути».  Дати письмові відповіді на запитання 1-12 за підручником( с. 165).                                                                                                                          

 17. 04. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк.    Дати письмові відповіді на запитання 1-12 за підручником( с. 175-176).  

 22. 04. Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум « Без дружби життя не повноцінне». Написати твір-роздум, використавши приклади з повісті.

 24 04. Контрольна робота (тест). М. Коцюбинський, О. Довженко, Н. Бічуя. Текст контрольних завдань у групі.      

 

  9 клас. Українська мова

 

 8. 04. Розвиток мовлення. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю « Зевс Олімпійський». Текст у підручнику ( с.244-246). Написати вибірковий письмовий переказ за планом, виконати завдання на с. 246.

 10.04. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.  Опрацювати параграф 29, письмово виконати вправу 362.

 15. 04. Розвиток мовлення. Конспект статті  науково –навчального тексту. Опрацювати матеріал підручника (с. 248). Виконати письмово вправу 523 (с. 249 -250).

 17. 04. Розвиток мовлення. Складання діалогу- домовленості з відповідною аргументацією на тему « Озеленення планети - обов’язок кожного». Скласти діалог.

 22.04. Текст, основні ознаки його. Мікротема й абзац.  Опрацювати параграф 29, письмово виконати вправу 362.

 24. 04. Розвиток мовлення. Тези прочитаної  публіцистичної статті. Опрацювати матеріал підручника (с. 246). Записати тези тексту « Історія письма» (вправа 521, с. 247), висловити свої міркування з цього питання.

 

  9 клас. Українська література    

 

08.04. Т.Г. Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип  утілення теми жіночої  долі в поемі «Катерина». Прочитати твір. Опрацювати матеріал підручника (с. 199-200) у вигляді тез.  Вивчити напам’ять початок твору.

10.04. Еволюція жіночого образу. Реалістично –побутовий тип утілення  теми жіночої долі  у творі Т. Шевченка «Наймичка». Прочитати твір. Опрацювати статтю підручника (с. 200 -201) у вигляді конспекта.

 15. 04. Трагедія жінки –матері  в поезії « У нашім раї на землі». Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання. Поезія «Доля». Вивчити поезію напам’ять. Записати паспорт твору (тема, ідея, жанр). Опрацювати статтю підручника ( с. 205 -207, 212 -215) у вигляді тез. Дати письмові відповіді на запитання підручника ( с. 207).

 17.04. Біблія в житті Т. Шевченка. « Ісаія, Глава 35». Світова велич Кобзаря. Прочитати твір. Опрацювати письмово статтю підручника ( с. 208 -210). Вивчити уривок із твору ( деталі у групі).

22. 04. Урок позакласного читання. Т. Шевченко. «Назар Стодоля». Прочитати п’єсу, записати паспорт твору.

24.04. Контрольна робота (тест). Творчість Т. Шевченка. . Текст контрольних завдань у групі.      

 

 10 клас. Українська мова  

 

06. 04. Іменник як частина мови. Відмінювання іменників ІІ відміни. Рід іменника. Повторити параграф 49, виконати вправу 2(с. 158), вправу 7(с.160).

 06.04.Словозмінні паралелі іменників. Стилістичні особливості форм числа іменників. Повторити параграфи 50,51, 54, виконати вправи 5( с.163),   2(с.172), 7(с.174).

 08.04. Розвиток мовлення. Контрольний твір- стаття в газету на морально- етичну тему.    Написати твір на тему « Що таке любов, яке її місце в житті людини?»

08.04. Прикметник як частина мови. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати три перші вправи з нього.

 13.04. Ступені порівняння прикметників. Творення відносних та присвійних прикметників. Відмінювання прикметників. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати тестові завдання з нього.

 13.04. Стилістичне використання якісних, відносних та присвійних прикметників.

15.04.  Розвиток мовлення. Аудіювання текстів. Різновиди аудіювання.  Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки. Опрацювати матеріал, знайшовши в інтернеті, скласти письмово тези. Ознайомитися з параграфами 59, 60. Виконати письмово завдання до вправи 4(с.188 -189), 6 (с.189).

 15.04. Своєрідність займенника як частини мови. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати три перші  завдання з нього.

 21.04. Відмінювання займенників. Розвиток мовлення. Електронний лист.   Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати тестові  завдання з нього.

  21.04. Числівник як частина мови. Відмінювання числівників. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати тестові  завдання з нього.

     22.04. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, виконати три перші  завдання з нього.

 22.04. Контрольна робота ( тест). Українська морфологія як розділ мовознавства (І частина).  Тести в групі.   Повторити вивчене.                                                                     

 

 10 клас. Українська література  

 

07. 04. Єдність трьох світів –композиційна єдність « Лісової пісні» Лесі Українки. Опрацювати матеріал за підручником ( конспект ), с.221-225.                                                                       

 07.04. Романтично- міфологічний образ Мавки. Письмово охарактеризувати образ Мавки.

10. 04. Роздвоєність душі Лукаша. Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша. Письмово охарактеризувати образи Лукаша, його матері, Килини.

 10.04. «Кассандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору - наскрізна ідея драми. Роль художніх засобів у розкритті образу головної героїні. Записати паспорт(тема, ідея, жанр, проблематика) твору. Опрацювати критичний матеріал, виписати художні засоби.

 14.04. Творчість Лесі Українки в контексті української та світової літератури. Запозичення світових сюжетів. Вивчити напам’ять  вірш Лесі Українки «Contra spem spero! » та останній монолог Мавки з «Лісової пісні» (від слів « О, не журися за тіло…»).

 14.04. Контрольна робота (тест) за творчістю Ольги Кобилянської та Лесі Українки. Тестові завдання у групі. Повторити вивчене.

 17.04.Символізм як різновид модернізму. Угрупування «Молода муза», «Українська хата». М.Вороний, Олександр Олесь, П. Тичина та інші. Микола Вороний. Опрацювати за підручником с. 234- 236 (конспект), скласти хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху поета. Зробити ідейно- художній аналіз поезій «Блакитна Панна», «Інфанта». Вірш «Блакитна Панна» вивчити  напам’ять.

 17.04. В. Винниченко – громадський і політичний діяч. Новела «Момент». Філософський зміст, проблематика, композиція. Опрацювати біографію письменника за підручником (конспект). Прочитати новелу «Момент», записати паспорт твору (с.202).

 21.04. Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання, усвідомлення скороминущості щастя. Символ, художній образ. Дати письмово відповіді  на питання 1-12 (с.204).

 21.04. Розвиток мовлення. Письмовий твір-характеристика персонажа новели « Момент». Повторити вивчене.

24.04. Павло Тичина. Трагізм життєвого і творчого шляху митця. П. Тичина - найбільший модерніст початку ХХ століття. Збірка «Сонячні кларнети».Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності. Вивчити теоретичний матеріал за довідником ЗНО, скласти конспект біографії поета, його творчості.

 24.04. Єдність природи , почуттів людини й музики у поезіях  «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі», «О панно Інно». Зробити ідейно –художній аналіз (письмово). Одну з поезій вивчити напам’ять.

Завдання з української мови та літератури для учнів 8, 9, 10 класів на період карантину з 27.04 до 11.05.2020р.     

 

  8 клас. Українська мова  

28. 04. Відокремлені обставини. Складання допису дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку комп’ютер?» з використанням відокремлених обставин. Завдання: опрацювати за підручником параграфи 42, 43, в зошиті записати дату, тему, виконати письмово вправу 3( с. 145), вправу 5( с. 150); написати допис.                                               

04.05(за 01.05) Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір- роздум у публіцистичному стилі. Опрацювати за підручником параграф 47, усно виконати завдання; на окремому листку записати дату, твір- роздум, виконати завдання4( с. 163).                                                                                     05.08. Відокремлення додатків. Завдання: опрацювати параграф 45, письмово виконати вправу 3(с. 155).                                               

08. 05. Відокремлені уточнювальні члени речення. Опрацювати за підручником параграф 46; письмово виконати вправу 3( с. 159).                                                                                                                        

 

8 клас. Українська література                                                                    

29.04. В. Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблематика твору. Завдання: записати біографію, прочитати твір, письмово охарактеризувати образи.

04. 05. (за 01.05) Ю. Винничук. Повість- казка «Місце для дракона». Проблематика твору. Завдання: записати біографію письменника, прочитати твір, письмово дати відповіді на запитання 1-10(с.207).

06. 05. Парадокс: дракон Грицько- поет і християнин. Образи твору. Завдання: письмово охарактеризувати образи.

08. 05. В. Чемерис. « Вітька+ Галя , або Повість про перше кохання». Завдання: записати біографію, прочитати твір.

 

 

  9 клас. Українська мова  

29. 05. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’ язку.

Завдання: опрацювати параграф 35 підручника, письмово виконати вправу 426.

04.05(за 01. 05). Повторення вивчених розділових знаків у простому й складному реченні. Завдання: повторити за підручником, письмово виконати вправу 443.

06. 05. Розвиток мовлення. Конспект науково- навчального тексту. Завдання: опрацювати за підручником с. 248-249. Письмово виконати вправу 523.

08.05. Контрольна робота (тест). Складне речення з різними типами зв’ язку. Текст. Завдання у групі.

 

 9 клас. Українська література 

29.04. П. Куліш. « Чорна рада»- перший україномовний історичний роман- хроніка. Завдання: опрацювати біографію за підручником(конспект). Прочитати твір, записати в зошит його паспорт.

04. 05(за 01.05). Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.  Порівняльна характеристика Якима Сомка та Брюховецького. Завдання: дати письмову характеристику  персонажів.

06.05. Оцінка роману Т. Шевченком. Завдання: Опрацювати матеріал за підручником, цитату записати в зошит.

08.05. Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Завдання: опрацювати біографію(конспект), прочитати твір. 

 

 

 10 клас. Українська мова  

27.04. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Дієслова І та ІІ дієвідмін.

27.04 Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати письмово в зошиті три перші завдання.

29. 04.  Дієприкметник як особлива форма дієслова.  Творення і правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

 29.04 Дієприслівник. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати письмово в зошиті два перші завдання з теми « Дієприкметник» та два перші з теми

 « Дієприслівник».

04.05. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

 04. 05.Розвиток мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференції. Завдання: опрацювати за підручником параграфи 19- 20. Виконати письмово вправу 7(с.67), підготувати виступ або написати есе, використовуючи дієприслівники та звороти.

06.05. Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників.

 06.05. Написання прислівників. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати письмово в зошиті три перші завдання.

08.05( за 11. 05).  Контрольна робота(тест), завдання у групі.

 08.05(за 11.05). Службові частини мови, загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати письмово в зошиті два перші завдання.

 

 

 10 клас. Українська література 

28. 04. Розвиток мовлення. Написання етюду , викликаного певним художнім образом. Глибина почуттів ліричного героя в поезії « О панно Інно»