Вітаю Вас, Гість

Завдання з української мови та літератури для учнів 8, 9, 10 класів на період карантину з 12. 05 до 29.05. 2020р.     

  8 клас. Українська мова  

12.05. Узагальнення й систематизація вивченого з теми « Речення з відокремленими членами».  Завдання: повторити вивчене, написати твір-роздум  « Моє життя- моє багатство», використовуючи відокремлені члени речення.                                            

15.05. Контрольна робота (тест) з теми « Речення з відокремленими членами».  Завдання: виконати тест.                                                                               

 19.05. Повторення в кінці року відомостей про просте речення. Словосполучення. Речення, його види. Завдання: письмово виконати вправу 2 (с. 168).                                               

22.05. Повторення. Головні та другорядні члени речення. Завдання: повторити,  опрацювати за підручником параграф 46; письмово виконати вправу 3( с. 168).

26. 05. Розділові знаки  в простому ускладненому реченні. Завдання: повторити, письмово виконати вправу 5( с. 169).

29.05. Підсумковий урок за рік.                                                                               2               

8 клас. Українська література                                                                    

13.05. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору у повісті « Вітька + Галя». Завдання: написати твір.

15.05. Образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок. Письмово охарактеризувати образи.

20.05. Контрольна робота. Твір « Добро і зло в сучасному світі (за повістю Ю. Винничука «Місце для дракона» або  «Поетизація першого почуття в повісті В. Чемериса « Вітька+ Галя»).

 22.05. Урок літератури рідного краю. Ю. Шип. Поезія. Завдання: ознайомитися з життєвим і творчим шляхом митця з Інтернета, найголовніше записати в зошит.

27. 05. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року. Завдання: написати висловлювання про твір, який вам найбільше сподобався.

29. 05. Підсумковий урок за рік.

 9 клас. Українська мова  

13. 05. Контрольна робота( тест). Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення. Завдання: виконати тест.

15.05. Повторення. Узагальнення та систематизація вивченого. Порядок слів у реченні. Редагування речень. Завдання: повторити, виконати письмово  вправу 435.

20.05. Повторення. Мовні аспекти вивчення речення( граматична основа, види речень). Завдання: повторити, письмово виконати вправу 440.

22. 05. Повторення. Орфографія. Апостроф, подвоєння приголосних, м' який знак, написання префіксів, спрощення приголосних. Завдання: повторити, виконати письмово вправу 453.

27.05. Повторення. Пунктуація. Повторити розділові знаки у простому й складному реченні, письмово виконати вправу 474.

29.05. Підсумковий урок.

 9 клас. Українська література 

13. 05. Антилюдяна роль кріпосництва в повісті « Інститутка». Образи твору. Завдання: письмово охарактеризувати образи.

15. 05. Урок позакласного читання. Марко Вовчок. Оповідання « Козачка». Завдання: прочитати твір, записати паспорт.

20. 05. Розвиток мовлення. Написання листа автору улюбленої книжки. Завдання: написати лист.

22.05. Контрольна робота. Контрольний твір на тему « Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка « Інститутка».

27. 05. Урок літератури рідного краю. Андрій Дурунда. Життєвий і творчий шлях. Завдання: опрацювати біографію письменника, скласти конспект.

29.05. Підсумковий урок.

 10 клас. Українська мова  

13.05. Контрольна робота . Тест. Прислівник. Завдання: написати роботу.

13.05. Прийменник. Його особливості. Сполучник. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати по два перші завдання.

 18.05. Вигуки, ознаки та їх розряди. Завдання: опрацювати матеріал за довідником ЗНО, виконати письмово два перші завдання.

18.05. Розвиток мовлення. Ділові папери. Звіт про виконану роботу. Завдання: написати звіт про роботу учнівського колективу 10 класу протягом 2019-2020 року.

 20. 05. Розвиток мовлення. Контрольна робота. Есе на тему «Сенс життя». Завдання: написати роботу на окремому аркуші.

 20. 05. Стилістичні функції службових частин мови. Завдання: повторити за довідником ЗНО службові частини мови.

 25.05. Функції часток. Стилістичні функції вигуків. Сполучники. Завдання: повторити вивчене, виконати два перші завдання.

 25.05. Контрольна робота(тест). Українська морфологія( ІІ частина). Завдання: виконати тест.

 27.05. Розвиток мовлення. Побудова розповіді на соціокультурну тему. Завдання: написати твір « Вплив суспільства на людину».

27. 05. Підсумковий урок.

10 клас. Українська література 

12. 05. Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою. Завдання: Зробити письмову характеристику Мотрі.

12. 05. Ісмаїл Гаспринський. Життєвий і творчий шлях педагога, громадського діяча. Завдання: опрацювати біографію письменника, скласти конспект.

15.05. Історичне оповідання « Арслан киз» як прояв культурної емансипації татарського народу. Завдання: прочитати твір, записати паспорт.

15. 05. Гульжемал- головна героїня твору. Завдання: письмово охарактеризувати образ.

19.05. Проблема взаємодії традицій та викликів нового часу й емансипації у творі. Завдання: опрацювати критичний матеріал.

19.05. Контрольна робота. Твір на тему « Фольклорні елементи в романі Б. Лепкого « Мотря». Завдання: написати твір на окремому двійному листку.

 22. 05. Література рідного краю. Письменники Закарпаття- минуле й сучасне. Завдання: опрацювати матеріал у Інтернеті, скласти конспект.

 22.05. Література рідного краю. Маріанна Салай – Пак. Життя і творчість. Завдання: ознайомитися з біографією, з творчістю; коротко записати.

 26. 05. Теорія літератури. Віршові розміри. Завдання: повторити віршові розміри за довідником ЗНО.

 26. 05. Художні засоби літератури. Опрацювати матеріал за довідником ЗНО.

29.05. Повторення вивченого за рік.

29.05. Підсумковий урок.