Вітаю Вас, Гість

 

 

ФІЗИКА 7 кл.

 1. Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Варіант 1

І. рівень                                      (за кожну правильну відповідь 0,5 бала)

 1. В яких одиницях вимірюється густина?

а)  0С

б)  м3

в)  кг/м3

 1. Яким приладом вимірюють силу?

а)  спідометр

б)  термометр

в)  динамометр

 1. В яких одиницях вимірюють вагу тіла?

а)  кг

б)  Н/м

в)  Н

 1. Вкажіть формулу закону Гука?

а)  F= –k∙а

б)  F= k∙x

в)  F= –k∙g

 1. Яку з видів деформації ви знаєте?

а)  свердління

б)  кручення

в)  випалювання

 1. Яким символом позначають коефіцієнт тертя?

а)  N

б)  F

в)  μ

ІІ. рівень                                               (за кожну правильну відповідь 1 бал)

 1. Що називають вагою тіла?
 2. Деформація це…
 3. Що таке сила?

ІІІ. рівень                                  (за кожну правильну відповідь 1,5 бала)

 1. Дайте розгорнуту письмову відповідь на запитання: поясніть явище деформації?
 2. Дайте розгорнуту письмову відповідь на запитання: поясніть, як виникає сила пружності?

ІV. рівень

1.(3 бали) Заповніть таблицю.

Маса тіла m, кг

Об’єм тіла V, м3

Середня густина тіла ρ, кг/м3

Вага тіла P, Н

7,8

0,001

 

 

 

0,5

600

 

 

 

2500

50

 

Тематична контрольна робота: Взаємодія тіл. Сила.

Варіант 2

І. рівень                          (за кожну правильну відповідь 0,5 бала)

 1. За якою формулою знаходять густину?

а)  φ= ρ/Р

б)  ρ= m/V

в)  F= K/x

 1. Яким символом позначають жорсткість?

а)  ρ

б)  k

в)  μ

 1. В яких одиницях вимірюється сила тертя?

а)  Н/м

б)  Н

в)  кг

 1. Що позначають буквою (k) в законі Гука?

а)  видовження

б)  натяг

в)  жорсткість

 1.  В яких одиницях вимірюють коефіцієнт тертя?

а)  кг

б)  Н

в)  немає одиниць

 1. Яку з видів деформації ви знаєте?

а)  пластикову

б)  пружинну

в) пружню

ІІ. рівень                                    (за кожну правильну відповідь 1 бал)

 1. Яке явище ми називаємо інерцією?
 2. Сила тертя це…?
 3. Що таке динамометр?

ІІІ. рівень                      (за кожну правильну відповідь 1,5 бала)

 1. Дайте розгорнуту письмову відповідь на запитання: від чого залежить сила тяжіння?
 2. Дайте розгорнуту письмову відповідь на запитання: поясніть явище невагомості?

ІV. рівень

1.(3 бали) Що більше – маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі, якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20х10х5м? Об’ємом, який займає в спортзалі спортивний інвентар, знехтуйте.

 

 

 1. Підручник. Опрацювати §22 Впр.22 (1,2,4)
 2. Підручник. Опрацювати §23 Впр.23 (1,5)
 3. Підручник. Опрацювати §24 Впр.24 (2,4)
 4. Підручник. Опрацювати §25 Впр.25 (1,2,5)
 5. Підручник. Опрацювати §26 Впр.26 (1,2,3)

 

 

ФІЗИКА 8 кл.

 1. Підручник. Опрацювати §29 Впр.29 (1,5)
 2. Підручник. Опрацювати §30 Впр.29 (2,4)
 3. Підручник. Опрацювати §31 Впр.22 (1,3)
 4. Підручник. Опрацювати §32 Впр.32 (2,3)
 5. Підручник. Опрацювати §32 Впр.32 (5,6)