Вітаю Вас, Гість

.

Завдання

Для самостійного опитування на період карантину

з історії України та Всесвітньої історії

6 клас

§ - 41- стор. 128 Імперія Олександра Македонського

§ - 42стор. 133 Еллінізм

 

Питання для тематичного оцінювання / підготовка до к.р./

  1. Що таке Еллада? Хто такі еліни?
  2. В якому столітті тривав «Золотий вік» Афін?
  3. Якими були обов’язки чоловіків та жінок у давногрецьких сім’ях?
  4. Якими продуктами харчувалися ровні греки?
  5. Поясніть поняття «еллінізм»
  6. Що таке фаланга?
  7. Чому греки перемогли у персько – грецьких війнах?
  8. Які народи були сусідами грецьких міст – колоній?

§ - 43 – стор. 137 Природа та те господарство Апенінського півострова.

Виникнення міста Рим.

§ - 44 – стор. 139 Римська республіка.

§ - 45 – стор. 141 Повсякденне життя в римських містах.

§ - 46 – стор. 144 Релігія та звичаї.

§ - 47 – стор. 147 Військові завоювання риму,Пунічні війни.

Історія України

§ - 21 – 178-188 Суспільно – політичне життя на західноукраїнських землях у 60 – 80 ті рр. ХІХ ст.

§ - 22 стор.188 – 189 Родикальний рух у Галичині. Особливості суспільно – політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині ХІХ ст.

Стор. 199 Практичне життя : Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях + інтернет підтримка interactive.ranok.com.ua

Питання для узагальнення знань:

- Поясніть значення понять : «Український пємонт « , « Просвіта « Народовці» « москвофільство, Галицький сейм»

- Порівняти процеси модернізації в західноукраїнських землях з аналогічними процесами в Наддніпрявській Україні.

- Чому український рух наприкінці ХІХ ст. В Галичині був найбільш організований?

- Які найважливіші події відбувалися на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.?

§ - 23 стор. 202-210 Соціально – економічний розвиток українських земель.

§- 23 – стор. 210-216 Суспільно політичне життя У Наддніпрявській Україні.

9 клас Всесвітня історія

§ - 20 стор. 153 – 160 Сполучені Штати Америки.

§ - 21 – стор 160 175 Російська імперія.

§- 22- стор. 175-178 Австро – Угорщина – дуалістична монархія.

Питання для узагальнення знань.

- Складіть перелік важливих подій,що відбулися в провідних державах світу в останній третині ХІХ ст. на початку ХХ ст.

- Хто із видатних історичних осіб провідних держав світу впливав на розвиток цих країн в останній третині ХІХ ст. – початок ХХ ст.

- Як проходила модернізація Росії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Чому цей процес називають « революцією згоди» ?

- Визначте причини посилення Нерівномірності економічного та політичного розвитку європейських країн і США.

§- 23 – стор. 188-186 Японія.

§- 24 – стор. 186-204 Китай.

9 клас Правознавство

§ - 20- стор. 145-147 Трудовий договір.

§ - 21- стор. 147-157 Особливості праці неповнолітніх.

§ - 22- стор. 157 Працевлаштування неповнолітніх.

§ - 23 стор. 161-167 Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність неповнолітніх.

§ -24 стор. 167-176 Закони та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

§ -25 стор. 176-179 Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

11 клас Всесвітня історія

§ -16- стор. 137-152 Близькосхідний конфлікт та спроби врегулювання.

§ -17- стор. 152-161 Країни Африки.

§ - 18- стор. 161-170 Країни Латинської Америки.

Практичне заняття : Моделі інноваційного розвитку нових азіатських незалежних держав стор. 170 інтернет підтримка interactive.ranok.com.ua

11 клас Історія України

§ - 17 – стор. 138-145 Поглиблення кризових явищ в економіці.

Шахтарський страйк 1988р. Політичні реформи.

§-18 стор. 145- 158 Зростання громадської активності українського суспільства. Проголошення декларації про державний суверенітет України.

§ - 18- стор. 158-166 Проголошення Україною незалежності.

Практичне заняття : «За жив … » непоправні наслідки Чорнобильської трагедії. Стор. 166 та інтернет підтримка interactive.ranok.com.ua